PLANET

Planet ukończył ZT Bogusławice na 5 miejscu,
z wynikiem bardzo dobrym. Ogier ten pochodzi
z janowskiej, wybitnej rodziny klaczy Gwiazda.
Jest ostatnim synem wybitnego sportowca, ogiera Zoon.
Potomstwo Planeta wyróżnia się urodą, ruchem
i temperamentem oraz posiada predyspozycje sportowe.
Do osiągnięć koni po Planecie można zaliczyć sukcesy m.in klaczy Madera (Ukończyła ZT na 4 miejscu najlepiej z koni małopolskich, sukcesy w WKKW Championka i V-ce Championka KWZH Poznań V-ce championka wystawy w Opatowcu).

RODOWÓD
Zoon xo Fordon xx Surmacz xx
Ferrara xx
Zoometria xo Eolit m
Zorka m
Plaga m Kwartet xo Arlequin xxoo
Balise xo
Plansza m Dahoman IX o
Plastowa m