GASKONIA

RODOWÓD
Drop m Vis Versa xo Iago C xo
Nette et Bien
Dratwa m Oregon xx
Drwęca m
Galia m Quatar de Plape xo Emir IV xo
Flore xo
Gala de Castelnau xo Frou Frou xo
Ugoline de Jussac xo